ទំព័រ_បដា

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • បានចូលរួមនៅក្នុង plastivision ប្រទេសឥណ្ឌា

    បានចូលរួមនៅក្នុង plastivision ប្រទេសឥណ្ឌា

    នៅខែមករាឆ្នាំ 2020 Zhejiang Dongtai New Materials Co., Ltd បានចូលរួមនៅក្នុង Plastivision India នៅទីក្រុង Mumbai ប្រទេសឥណ្ឌា។Plastivision India តែងតែជាកន្លែងតាំងពិពណ៌ផ្លាស្ទិកដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈកំពូលទាំងដប់នៅលើពិភពលោក ហើយបានរក្សាបាននូវប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់មួយ ...
    អាន​បន្ថែម